ROYFEKT - Dezenfeksiyonlu Vakum SistemiDiş ünitlerinin vakum sistemleri, geleneksel sistemlerde yüksek debi ve düşük basınç ile çalışmaktadır. Bu sağlanan vakum gücü ya basınçlı hava hattına takılan ventüri sistem ile ya da vakum pompaları ile elde edilmektedir. Her iki yöntemde de diş hekiminin konforlu çalışacağı vakum gücü elde edilememektedir. Çünkü bu sistemler yüksek debi, düşük emiş gücü ile çalışmaktadır.

Ayrıca bu sistemlerde, genellikle diş ünitinin içerisinde veya tedavinin sağlandığı ortamlarda, toplama kavanozlarında toplanan sıvı tıbbi atıklar, bu ortamlarda enfeksiyon yayılım riski oluşturmaktadır.

Bunun yanında çevreye ve geleceğimize çok ciddi zararları olan, diş hekimliğinde sıkça kullanılan cıva ve benzeri ağır metallerinde filitrasyonu sağlanmadan toplanan bu sıvı tıbbi atıklar şehir şebekesine gönderilmektedir.

Firmamızın TÜBİTAK destekli geliştirmiş olduğu proje kapsamında ortaya çıkan ROYFEKT, sağladığı yüksek vakum gücü ile diş hekimliğinde arzu edilen çalışma ortamını sunmaktadır. Merkezi vakum sistemi olarak tasarlanan ve uygulanan bu sistemlerde, sıvı tıbbi atıklar diş ünitlerinden ve çalışma ortamlarından ayrı, sistemin kendi atık tankında toplanmaktadır.
 

Böylece enfeksiyon yayılımı en aza indirgenmiştir. Çevreye ve geleceğimize çok büyük zararları olan cıva ve benzeri katı maddelerin filitrasyonu EN ISO 11143 standardına göre ROYFEKT amalgam ayırıcısayesinde yapılmaktadır.

ROYFEKT diş ünitlerinden gelen sıvı tıbbi atıkları kendi bünyesinde depoladıktan sonra, şehir şebekesine vermeden önce nötralizasyon ve dezenfeksiyon işlemine tabi tutmaktadır. Böylece sıvı tıbbi atıkların içinde barındırdığı, sağlığımızı tehdit eden, istenmeyen bakteri ve organizmaların da bertarafı sağlanmaktadır.

ROYFEKT, Türkiye Bilimsel ve Teknolojik Araştırma Kurumunun vermiş olduğu 7081128 sayılı proje numarası ile Ar-Ge desteği ile ortaya çıkmış bir projedir.

 1. Diş üniteleri.
 2. Diş ünitlerinin merkezi emiş hattı.
 3. Amalgam ayırıcı.
 4. Sıvı tıbbi atık toplama, nötralizasyon ve dezenfeksiyon tankları.
 5. Vakum pompaları.
 6. Vakum pompaları egzoz hattı.
 7. Drenaj hattı.

 

ROYFEKT ile merkezi vakum yapıldığı için diş ünitinden bağımsız bir çalışma yöntemi ile sürekli vakum yapılmaktadır.

Vakum kaynağı diş ünitlerinin bulunduğu ortamda olmaması sebebiyle, çalışma ortamında herhangi bir gürültü oluşmamaktadır.


 

ROYFEKT’de sağlanan yüksek vakum gücü ile emilen sıvı tıbbi atığın tıkanmalara sebep olması engellenmiş, çalışma ortamına geri tepme olasılığı ortadan kaldırılmıştır. Geri tepmelerden dolayı oluşan çapraz enfeksiyon riski böylelikle yok edilmiştir.

ROYFEKT’de vakum basıncı -600mmHg seviyesine düşürülebilmektedir. Sistem yetkili kullanıcı kontrolünde vakum seviyesi ayarlanmasına olanak sağlamaktadır.

Ağız içinde sıvının çok olması, müdahale alanı dar ve kısıtlı olan diş hekiminin çalışma şartlarını çok zorlar. ROYFEKT’in sağladığı vakum gücü sayesinde diş hekimi için konforlu bir çalışma ortamı oluşturulmaktadır. Ayrıca çalışma ortamında oluşan sıvının hızlı ve sağlıklı biçimde emilmesi sebebiyle, diş ünitinde kullanılan yüksek devirli cihazların oluşturduğu damlama sıçrama sonucunda enfeksiyon yayılım riski en aza indirgenmiştir.

ROYFEKT’de diş hekiminin çalışması sonucunda oluşan sıvı atık doğrudan şehir şebekesine verilmemektedir. Atılan sıvı depolanmaktadır. ROYFEKT’de depolanan bu tıbbi sıvı atıklar nötralizasyon ve dezenfeksiyon sisteminden geçirildikten sonra şehir şebekesine kontrollü bir şekilde verilmektedir.

ROYFEKT’de amalgam, cıva ve benzeri askıda katı maddeler ayrıca filtre edilip toplanmaktadır.
 

ROYFEKT tamamen PLC kontrollü, otomatik çalışan bir sistemdir.


 

ROYFEKT’de kullanılan amalgam ayrıcılar EN ISO 11143 sertifikalı

ve %99 un üzerinde başarıya sahip ürünlerdir.

SIVI TIBBİ ATIK DEZENFEKSİYON SİSTEMİ, TEPEBAŞI AĞIZ VE DİŞ SAĞLIĞI HASTANESİ ÖRNEĞİ Download
Download Count : 2935   
File Size : 1650.42 kb.  
Name and Surname :
E-mail Address :
Telephone :
Bilgi içeriği :
Confirmation Code :
Captcha
CUSTOMER SUPPORT Customer Service +90 312 394 0 829
ROYALTR
 • ROYAL
  Electronically Controlled Drug Storage Systems responds to the needs of hospitals and Pharmaceutical warehouses.
 • Customer service
  +90 312 394 0 829 - +90 312 395 0 930